CategoriesNews

Mật hoa dừa hữu cơ Sokfarm trên trang tin tức ASEAN

Sokfarm được vinh dự lên tờ tin tức của Asean chia sẻ về Sokfarm là một trong những đại diện của Việt Nam về doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

“Sokfarm or Happy Agriculture aims to improve the economic value of products for coconut farmers in Tra Vinh, Viet Nam. Upholding a traditional technique using ethical manufacturing processes, Sokfarm was bestowed the ASEAN Business Awards for Inclusive Business in 2021.”

Tập thể Sokfarm thật tự hào và vinh dự khi Sokfarm là Doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng ASEAN Business Awards năm 2021 ở hạng mục Inclusive Business (Doanh Nghiệp Phát Triển Bao Trùm).

INCLUSIVE BUSINESS / Mô hình kinh doanh toàn diện là một loại mô hình kinh doanh tìm cách tạo ra giá trị cho các cộng đồng có thu nhập thấp bằng cách tích hợp họ vào chuỗi giá trị của công ty về phía nhu cầu với tư cách là khách hàng và người tiêu dùng và / hoặc về phía cung cấp với tư cách là nhà sản xuất, doanh nhân hoặc nhân viên một cách bền vững.

Sokfarm đã và đang xây dựng mô hình kinh doanh tạo tác động (Impact-Business Model) bền vững và hoàn thiện sản phẩm nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Sokfarm luôn cố gắng và nỗ lực để đạt được 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững: các mục tiêu liên kết với nhau và đầy tham vọng nhằm giải quyết những thách thức phát triển lớn mà người dân Việt Nam và trên thế giới phải đối mặt.

mat-hoa-dua-sokfarm, ABA-2021, ASEAN-Business-Awards, Inclusive-Business, doanh-nghiep-phat-trien-bao-trum,
Đến nay thì càng chứng tỏ thêm rằng con đường Sokfarm đang theo đuổi mang lại rất nhiều giá trị, trong đó giá trị cải thiện được kế sinh nhai, hỗ trợ nhóm lao động yếu thế càng được rõ ràng hơn. Và lần này là chứng nhận cấp Châu Á nhé!
Cám ơn sự nổ lực của chúng ta!
chang-duong-khoi-nghiep-của-sokfarm, mat-hoa-dua-sokfarm, khoi-nghiep, SME-tra-vinh, canada, cau-chuyen-thanh-cong
Leave a Reply